Tagged: partai Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • mas Aqil 9:36 am on April 14, 2011 Permalink | Reply
  Tags: , Ikhwanul Muslimin, partai, ,   

  Antara PKS dan Ikhwanul Muslimin (IM) 

  Amat unik serta menarik jika kita mengikuti perkembangan partai yang mendambakan keadilan dan kesejahteraan ini. Sebuah partai yang menjadikan Ikhwanul Muslimin sebagai kiblatnya ini telah mengalami berbagai perubahan yang sangat signifikan. Padahal, usia partai ini tidaklah terlalu lama, baru tiga putaran pemilu.

  Menjelang Pemilu 1999 misalnya, Dewan Syariah partai “Islam” ini, selaku lembaga yang bertugas membuat putusan agama untuk anggota dan simpatisan partai, mengeluarkan seruan kepada kader dan pendukungnya agar tak terjebak dalam kesibukan mencari pemilih. Sebab, partai ini didirikan bukan untuk mengejar kekuasaan, tapi guna kepentingan dakwah. (More …)

   
  • abu aisyah 4:13 pm on December 20, 2011 Permalink | Reply

   PKS memang IM murni yang ada di Indonesia. Pimpinan jama’ah PKS disini disebut Muraqib Am, dan menginduk ke Mursyid ‘Am di Mesir. Setiap ikhwah yang pernah menjadi kader inti PKS paham itu semua…

 • mas Aqil 9:29 am on April 14, 2011 Permalink | Reply
  Tags: , hizbi, parlemen, partai,   

  Dakwah Kepada Alloh, Bukan Dakwah Kepada Partai (Bacalah Dengan Tanpa Rasa Fanatik/Ta’ashub) 

  Alloh berfirman, “Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Alloh, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: “Sesungguhnya Aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?” (QS. Al-Fushshilat:33)

  Dalam ayat ini, Alloh menerangkan tentang pujian-Nya terhadap orang-orang yang berdakwah kepada Alloh; bahwa orang yang paling baik perkataannya adalah orang-orang yang mengajak manusia untuk kembali kepada Alloh, kemudian beramal dengan apa yang didakwahkannya tersebut. (More …)

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel