Dakwah Kepada Alloh, Bukan Dakwah Kepada Partai (Bacalah Dengan Tanpa Rasa Fanatik/Ta’ashub) 

Alloh berfirman, “Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Alloh, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: “Sesungguhnya Aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?” (QS. Al-Fushshilat:33)

Dalam ayat ini, Alloh menerangkan tentang pujian-Nya terhadap orang-orang yang berdakwah kepada Alloh; bahwa orang yang paling baik perkataannya adalah orang-orang yang mengajak manusia untuk kembali kepada Alloh, kemudian beramal dengan apa yang didakwahkannya tersebut. (More …)

Advertisements